Trách nhiệm xã hội theo tiêu chuẩn SA8000 và EICC

Chính sách quản lý trách nhiệm xã hội: lấy nhân làm gốc, công nghiệp báo quốc, cùng hưởng lợi nhuận, báo đáp xã hội
社會責任管理方針:以人為本,產業報國,利潤分享,回饋社會

Tuân thủ pháp luật sở tại và các yêu cầu SA8000 – EICC

遵守當地法律法規及以下SA8000-EICC要求

I. Mục tiêu quản lý trách nhiệm xã hội/ 社會責任管理目標

Mục tiêu tỉ lệ thôi việc hàng tháng năm 2017: 3.0%
2017年每個月離職率目標:3.0%

Mục tiêu tỉ lệ thôi việc hàng tháng năm 2018: 3.0%
2018年每個月離職率目標:3.0%
 
II. Chính sách quản lý Trách nhiệm xã hội/ 社會責任管理方針

1. Không sử dụng và ủng hộ việc sử dụng lao động trẻ em,  bảo vệ lao động vị thành niên
不使用或支持使用童工保護未成年勞工
Không đặt cọc giấy tờ, không thu bất kỳ phí tuyển dụng
不押證,不收取任何費用

Nghiêm cấm bất kỳ hình thức cưỡng bức lao động cầm tù, buôn bán người và lao động nô dịch

禁止強制勞,拐賣或奴役勞

2. Không cưỡng bức, tôn trọng sự tự nguyện
不強迫,遵循自願


3. Hướng tới sức khỏe và an toàn cho mọi người và tiếp tục phát triển

走全員健康,安全與可持續發展的道路
 
 

Trách nhiệm xã hội theo tiêu chuẩn SA8000 và EICC

   4. Tất cả nhân viên đều có quyền tự do lập, tham gia tổ chức, đoàn thể
   尊重所有員工自由成立和參加各組織,社

   5. Công bằng, liêm khiết, đáp ứng các yêu cầu của khách hàng và luật pháp, hướng tới công khai xã hội, bảo vệ tính cá nhân

   公平公正,誠信廉潔,滿足法規及客戶需求面向社會公開,保護私隱

   6. Bảo vệ bí mật doanh nghiệp, thông tin cá nhân, nghiêm cấm hành vi hối lộ, bảo vệ        quyền sở hữu trí tuệ
    保營業機密,身份保護,反貪腐賄賂行為,保護知識產權

 

Trách nhiệm xã hội theo tiêu chuẩn SA8000 và EICC

7. Không kỳ thị, quan tâm đến sự cảm nhận của nhân viên

不歧視,關注員工的感受

8. Không trừng phạt, làm nhục nhân viên
不體罰員工,不侮員工

                         Trách nhiệm xã hội theo tiêu chuẩn SA8000 và EICC

 

9. Đảm bảo nhân viên làm việc 60h/tuần, làm việc liên tục 6 ngày có ít nhất 1 ngày nghỉ

確保員工工作60小時/週,每連續工作六天至少須有一天休息


10. Đảm bảo mức lương cơ bản, phù hợp với quy định của nhà nước

確保低薪標準符合國家規定


11. Tiếp tục cải thiện chế độ quản lý, hướng tới lý tưởng lấy nhân làm gốc

持續改善管理制度,走向以本人為本理念


12. Nghiêm cấm các xung đột khoáng sản

嚴禁使用衡突礦物
 
 
 
 

Trách nhiệm xã hội theo tiêu chuẩn SA8000 và EICC