Trách nhiệm với người lao động

KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ CHO CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN
Tập đoàn KHKT Hồng Hải luôn là doanh nghiệp đi đầu trong việc thực hiện những quy định, chính sách của nhà nước về các chế độ cho người lao động, trong đó có việc ...
TRÁCH NHIỆM VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG
Chúng tôi cam kết mang đến cho toàn thể CBCNV một môi trường làm việc chuyên nghiệp và năng động cùng với trang thiết bị hiện đại, làm việc với chúng tôi bạn hoàn toàn ...