Thông báo mời thầu khu vực nhà ăn của tập đoàn KHKT Hồng Hải tại Việt Nam

Thông báo mời thầu khu vực nhà ăn của tập đoàn KHKT Hồng Hải tại Việt Nam

Nhằm góp phần làm phong phú hơn sự lựa chọn món ăn của cán bộ công nhân viên ,công ty chúng tôi quy hoạch hai khu vực nhà ăn tại hai khu nhà xưởng do nhà thầu phục vụ
鴻海越南廠餐廳供應商招商公告

THÔNG BÁO MỜI THẦU KHU VỰC NHÀ ĂN CỦA TẬP ĐOÀN KHKT HỒNG HẢI TẠI VIỆT NAM

 
1.目的Mụcđích
為豐富員工用餐選擇,我司規劃兩廠餐廳供應商駐廠服務,為使招商順利,並求「公平、公正、公開」等原則,特訂本公告

Nhằm góp phần làm phong phú hơn sự lựa chọn món ăn củacán bộ công nhân viên ,công ty chúng tôi quy hoạch hai khu vực nhà ăn tại hai khu nhà xưởng do nhà thầu phục vụ hiện đang trong quá trình mời thầu, nhằm giúp quá trình mời thầu diễn ra thuận lợi dựa trên nguyên tắc “công bằng, công chính, công khai” công ty chúng tôi đặc biệt đưa ra thông báo này.

 
2.適用時間 :即日起至2015/11/20

Thời gian mời thầu : Bắt đầu từ ngày dán thông báo đến hết ngày 20/11/2015

3.相關說明請來電詢問越南中央總務阮文曾電話 

Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ tới Bộ phận Tổng Vụ Việt Nam - Nguyễn Văn Từng  số di động :0904 021 288


鴻海越南廠餐廳供應商招商辦法

QUY ĐỊNH MỜI THẦU NHÀ ĂN TẬP ĐOÀN KHKT HỒNG HẢI TẠI VIỆT NAM

 
一、目的

Mục đích

為豐富員工用餐選擇,我司規劃兩廠餐廳供應商駐廠服務,為使招商順利,並求「公平、公正、公開」等原則,特訂本辦法

Góp phần làm phong phú hơn sự lựa chọn món ăn của cán bộ công nhân viên, công ty chúng tôi quy hoạch hai khu vực nhà ăn tại hai khu nhà xưởng do nhà thầu phục vụ hiện đang trong quá trình mời thầu, nhằm giúp quá trình mời thầu diễn ra thuận lợi dựa trên nguyên tắc “công bằng, công chính, công khai” công ty chúng tôi đặc biệt đưa ra quy định này.

二、適用對象

Đối tượng
mời thầu

符合本辦法資格之合格供應商

Bao gồm tất cả nhà thầu phù hợp với quy chuẩn trong quy định này.

三、適用時間

Thời gian
mời thầu

現有供應商合約到期前2個月開始辦理招商作業

Bắt đầu tiến hành mời thầu trước khi hợp đồng với nhà thầu hiện thời hết hạn 2 tháng

四、經營方式
Phương thức kinh doanh
 
由供應商規劃於企劃書內,並配合兩廠特性調整供餐及經營方式

Nhà thầu đưa ra nội dung quy hoạch và chiến lược kinh doanh, đồng thời sẽ điều chỉnh phương thức kinh doanh cũng như phương thức cung cấp bữa ăn sao cho phù hợp với đặc thù từng khu nhà xưởng.

五、營業場所

Vị trí kinh doanh

黃田廠D01棟一樓(原招募室)及二樓、桂武廠B11棟一樓

Xưởng Đồng Vàng: Nhà D01-1F ( khu phòng tuyển dụng cũ ) và 2F, Xưởng Quế Võ: Nhà B11-1F

 
六、評選流程

Lưu trình tuyển chọn nhà thầu

1.由工會、伙委及總務部門成立招商評選委員會,並規範相關作業規定

 Công đoàn, hội giám sát nhà ăn và bộ phận Tổng Vụ lập thành hội giám sát mời thầu, đồng thời sẽ đưa ra những quy định liên quan.

2.委員會透由各種管道招商,並由總務部門先對廠商資格初審,初審標準以我司環安律定規範為主,再由環安部門複審

Hội giám sát tiến hành phát thầu , đồng thời bộ phận Tổng Vụ tiến hành kiểm tra tư cách nhà thầu bước một, tiêu chuẩn kiểm tra bước một do bộ phận an toàn của công ty đề ra, sau đó bộ phận an toàn môi trường sẽ tiến hành kiểm tra bước hai

3.複審通過後,才正式成為合格廠商,並由廠商提供試吃評選,由委員會成員及各級主管擔任試吃評審

Sau khi thông qua kiểm tra lần hai mới chính thức đủ tư cách làm nhà thầu, nhà thầu cung cấp món ăn dùng thử, do thành viên của hội giám sát và các chủ quản cấp cao ăn thử và đánh giá.

4.相關評選結果由工會、總務及各級主管共同投票決議

Kết quả sau khi tiến hành kiểm tra sẽ đưa sang công đoàn, tổng vụ và các cấp chủ quản đồng thời bỏ phiếu biểu quyết

實施招商(委員會)

Bắt đầu mờithầu (Hội giám sát)

 
招商初審 (總務)

Kiểmtra bước 1
 

決定廠商 (工會、總務及各級主管)

Quyết định mời thầu (công  đoàn,tổng vụ, các cấp chủ quản )

 
招商複審 (環安)

Kiểm tra bước 2 (Bộ phận an toàn môi trường)

 
準備規劃書(商家)

Chuẩn bị bản kế hoạch(Nhà thầu)
 

 

七、費用計算
Cách tính  
chi phí
1.早餐餐標為7,000越盾、中午、晚餐及夜宵各為17,000越盾

Tiêu chuẩn suất ăn bữa sáng là 7.000 VNĐ. Bữa trưa, bữa tối, bữa đêm là 17.000 VNĐ

2.我司另有補助總餐費5%金額,做為燃油運送補助費

Công ty chúng tôi còn trợ cấp thêm 5% trên tổng chi phí cho phần nhiên liệu, chi phí vận chuyển.

3.廠內所用水電費由公司負擔,但必須符合我司節能原則,若超過我司訂定標準費用,廠商需自付額外部分

Chi phí sử dụng điện nước trong nhà xưởng do công ty chúng tôi phụ trách, tuy nhiên cần phù hợp với chính sách tiết kiệm năng lượng của công ty, nếu vượt quá tiêu chuẩn quy định nhà thầu cần tự chi trả phần vượt quá đó.

4.供應商可自行裝潢設計餐廳,費用須自付,並且須符合我司環安、工務、安全等部門規定

Nhà thầu có thể tự thiết kế trang trí nhà ăn, chi phí do nhà thầu tự chi trả, tuy nhiên cần phù hợp với quy định của bộ phận môi trường, công vụ an toàn.

5.須自己負責處理每日垃圾及廚餘,不可丟棄我司垃圾場

Nhà thầu cần tự xử lý rác thải cũng như thức đồ thừa của nhà bếp, không được phép thải ra khu tập trung rác của công ty chúng tôi

 
八、招商原則及資格

Tư cách và nguyên tắc mời thầu

1.供應商不可將相關營業項目或合約,透過任何形式移轉其他廠商

Nhà cung ứng không được tiết lộ các tư liệu kinh doanh hoặc hợp đồng cho nhà thầu khác biết

2.供應商廚房必須符合越南政府法規,需具備完整相關證明文件,且必須符合我司環安等稽核單位標準,必須配合我司客戶要求,各項設施設備優於越南政府法規。

Nhà bếp của nhà thầu cần phù hợp với các quy định của pháp luật Việt Nam, cần chuẩn bị đầy đủ các loại giấy tờ liên quan, phù hợp với tiêu chuẩn của bộ phận Môi trường hoặc các đơn vị thanh kiểm tra của công ty chúng tôi, cần phối hợp với công ty chúng tôi trong vấn đề đáp ứng yêu cầu của khách hàng, cách bố trí các thiết bị cần phù hợp với yêu cầu của chính phủ Việt Nam.

3.供應商廚房至我司餐廳不得超過15分鐘路程,且需具備完善合格運送車輛及符合越南政府法規,集團環安等單位要求標準

Đoạn đường Từ nhà bếp của nhà thầu đến công ty không được đi quá 15 phút, đồng thời cần hoàn thiện phương thức vận chuyển, phù hợp với quy định của chính phủ Việt Nam, bộ phận an toàn môi trường và các tiêu chuẩn của các đơn vị trong tập đoàn.

4.供應商企劃書內,需提供廚房硬體介紹、動線流程、管理方式、食材來源、倉儲管理及相關證明文件等

Trong kế hoạch kinh doanh cần cung cấp bản giới thiệu nhà bếp, lưu trình vận hành, phương thức quản lý, nguồn gốc thực phẩm, phương thức quản lý  bảo quản thực phẩm và các giấy tờ được cấp phép khác.

5.相關證明文件需滿足我司人資、環安、工務、安全等各項規範,如營業許可、衛生證、汙水汙油處理、水質及食材檢驗、消防設備及認證、廚工培訓、體檢、保險等及其他我司規定必須具備文件

Các giấy tờ văn kiện liên quan cần đáp ứng đủ theo các quy phạm của các bộ phận nhân sự, môi trường, công vụ của công ty chúng tôi, như giấy đăng ký kinh doanh, chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm

6.供應食物菜色以越南口味為主,也可調製不同風味菜色

Thực đơn sẽ lấy khẩu vị món ăn Việt làm chủ, cũng có thể chế biến theo nhiều cách khác nhau để tạo ra nhiều món khác nhau

7.供應商及相關供應商必須符合鴻海集團反腐倡廉相關規定,查獲違反規定依合約規範處理。

Nhà thầu và các nhà thầu liên quan khác cần tuân thủ quy định nghiêm cấm tham ô hối lộ của tập đoàn Hồng Hải, nếu điều tra phát hiện vi phạm quy định trên sẽ căn cứ theo quy phạm của hợp đồng xử lý.

8.符合集團EICC要求相關事項
Phù hợp chính sách EICC của tập đoàn.
九、入廠提報資料

Tài liệu cần cung cấp khi trúng thầu

決定廠商後,廠商須提供相關施工規劃,並通過環安、安全及工務等部門審核通過後,始可入廠裝修

Nhà thầu sau khi trúng thầu sẽ đưa ra kế hoạch thi công sửa chữa, lắp đặt sau đó phải được thông qua bộ phận ATMT, CVTW. Nếu không có vấn đề sẽ cho phép tiến hành thi công.

十、各級部門職責

Trách nhiệm của các
bộ phận

 
部門
Bộphận
職責
Trách nhiệm côngviệc
廠商
Nhàthầu
規劃、提供相關資料

Quy hoạch, đưa ra tài liệu cần thiết

工會
Côngđoàn
共同決議駐廠廠商

Bỏ phiếu biểu quyết mời thầu, quản lý công việc kinh doanh hằng ngày của nhà thầu

招商委員會
Hội viên giám sát mời thầu
發佈及尋找適合廠商,並就相關資料實施初審

Phát động mời thầu, đồng thời tập hợp tài liệu tiến hành kiểm tra bước 1

環安部門
Bộphận ATMT
負責複審廠商資格,稽核入廠裝修等事項,及日常營運監督

Phụ trách kiểm tra bước 2, kết hợp kiểm tra kế hoạch sửa chữa lắp đặt khu bán hàng của nhà thầu

工務部門
Bộ phận công vụ
負責審查稽核入廠裝修等事項

Phụ trách thẩm tra, kết hợp kiểm tra kế hoạch thiết kế lắp đặt khu bán hàng của nhà thầu

安全部門
Bộ phận an toàn
負責審查稽核入廠裝修等事項

Phụ trách thẩm tra, kết hợp kiểm tra kế hoạch thiết kế lắp đặt khu bán hàng của nhà thầu

法務部門
Bộ phận pháp vụ
負責合約審查等事項
Phụ trách thẩm tra hợp đồng
總務部門
Bộ phận tổng vụ
共同決議駐廠廠商及日常營運管理

Bỏ phiếu biểu quyết mời thầu, quản lý công việc kinh doanh hàng ngày của nhà thầu.

伙委

Hội giám sát nhà ăn

共同決議駐廠廠商及日常營運監督

Cùng tham gia vào việc quyết định nhà thầu và công tác giám sát nhà thầu hàng ngày

 
 
十一、
合約時間

Thời hạn hợp đồng

依招商委員會決議而定,以二年為原則

Căn cứ theo quyết định cuộc họp của các ủy viên, lấy nguyên tắc hai năm làm chuẩn

十二、
注意事項

Hạng mục cần chú ý

1.供應商所建相關設施設備(用電、瓦斯、消防、汙水及其他部份),須先經過環安審核通過,始可參與本作業,另我司會提供環安檢查標準清單,以方便廠商參考及自我檢查

Tất cả các thiết kế lắp đặt thiết bị của nhà thầu ( như dùng điện, gas, phòng cháy, nước thải và các bộ phận khác) cần thông qua sự đồng ý của bộ phận an toàn môi trường, có thể tham khảo bản thao tác ngoài ra chúng tôi sẽ cung cấp bản kiểm tra tiêu chuẩn của bộ phận môi trường để các bạn tham khảo và có thể tự mình kiểm tra

2.駐廠供應商不可以拒絕工會、總務、客戶及各類稽核,缺失及改善標準須依我司及客戶要求,全力配合整改

Nhà thầu không được phép từ chối khi công đoàn, tổng vụ, khách hàng vv…tiến hành phối hợp kiểm tra, khuyết điểm và phương pháp cải thiện cần theo tiêu chuẩn cải thiện của công ty và của khách hàng, toàn tâm toàn lực phối hợp cải thiện

 
3.駐廠供應商須重視我司員工反映之意見,並做為改善依據

Nhà thầu cần coi trọng ý kiến đóng góp của công nhân viên công ty, đồng thời phải tiếp thu và cải thiện

 
4.供應商所提供之食物及商品,必須新鮮、完整,不得販售已過期或即將過期之物品

Yêu cầu tất cả các mặt hàng nhà thầu cung cấp bao gồm cả thực phẩm, thương phẩm cần phải tươi sống, hoàn chỉnh, không được phép bán những sản phẩm đã hết hạn hoặc sắp hết hạn.

 
5.現有供應商擁有優先續約權,如新供應商與原供應商評分相同,以原供應商優先續約

Nhà thầu hiện nay có quyền ưu tiên được ký tiếp hợp đồng, nếu nhà thầu mới và nhà thầu hiện nay có điểm số tương đương thì nhà thầu hiện nay sẽ được được ưu tiên ký tiếp hợp đồng.

 
6.我司提供湯匙、碗、筷、盤等用餐器具。黃田廠統由我司負責洗碗(每人200越盾),桂武廠由供應商清洗(如兩家共存可自行協調)

Công ty chúng tôi cung cấp bát, thìa, đũa, khay ăn

Tại nhà ăn Đồng vàng việc rửa khay do công ty chúng tôi phụ trách ( chi phí 200 vnđ/ 1suất ăn), tại Quế Võ do nhà thầu tự phụ trách (nếu có hai nhà thầu có thể tự thương lượng).  

7.兩廠若各只有一家供應商時,須負責提供湯粉及換餐服務,若並存兩家廠商時,則依現況協調討論

Trong hai nhà xưởng nếu nhà xưởng nào chỉ có một nhà thầu cung cấp thì nhà thầu đó cần phụ trách việc cung cấp bún phở và phục vụ đổi đồ ăn, nếu có hai nhà thầu cùng một nhà xưởng thì có thể dựa trên tình hình thực tế để xem xét điều chỉnh.

8.我司於廠內提供基本設備種類,不足部份可由廠商自行添購,但須符合環安、工務及安全等單位確認及填寫申請單後,才可使用

Công ty chúng tôi cung cấp các loại thiết bị cơ bản, nếu có thêm nhu cầu khác nhà thầu tự mua thêm nhưng cần phù hợp với yêu cầu của bộ phận an môi trường, công vụ, an toàn vv…Sau khi xác nhận và điền đơn xin cấp phép sử dụng mới được phép đưa vào sử dụng.

9.相關規定、處罰事項及終止合約方式另由合約規範

Các quy định liên quan, quy định xử phạt và phương thức kinh doanh theo quy phạm của hợp đồng.

 
Submit Thread to Facebook Submit Thread to Twitter Submit Thread to Google
icon Các tin tức khác
icon Thông báo mời thầu khu vực bán hàng của tập đoàn KHKT Hồng Hải tại Việt Nam