Thông báo mời thầu khu vực bán hàng của tập đoàn KHKT Hồng Hải tại Việt Nam

Thông báo mời thầu khu vực bán hàng của tập đoàn KHKT Hồng Hải tại Việt Nam

Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ và giúp công nhân viên của công ty thuận tiện trong quá trình mua bán, hiện nay tại hai xưởng của công ty chúng tôi cần mời thầu
鴻海越南廠生活區供應商招商公告

THÔNG BÁO MỜI THẦU KHU VỰC BÁN HÀNG CỦA TẬP ĐOÀN  KHKT HỒNG HẢI TẠI VIỆT NAM

 
1.目的Mụcđích
為增進員工生活福利及購物便利,我司於兩廠現有生活區空間招商駐廠,為使招商順利,並求「公平、公正、公開」等原則,特訂本公告

Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ và giúp công nhân viên của công ty thuận tiện trong quá trình mua bán, hiện nay tại hai xưởng của công ty chúng tôi cần mời thầu, nhằm giúp quá trình mời thầu diễn ra thuận lợi trên nguyên tắc ”công bằng, công chính, công khai” công ty chúng tôi đặc biệt đưa ra thông báo này

 
2.適用時間 :即日起至2015/7/20

Thời gian mời thầu : Bắt đầu từ ngày dán thông báo đến hết ngày 20/7/2015

 
3.相關說明請來電詢問越南中央總務阮文曾電話:

Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ tới Bộ phận Tổng Vụ Việt Nam - Nguyễn Văn Từng  số di động :0904 021 288

 
鴻海越南廠生活區供應商招商辦法

QUY ĐỊNH MỜI THẦU KHU VỰC BÁN HÀNG CỦA TẬP ĐOÀN KHKT HỒNG HẢI TẠI VIỆT NAM

一、目的

Mục đích

為增進員工生活福利及購物便利,我司於兩廠現有生活區空間招商駐廠,為使招商順利,並求「公平、公正、公開」等原則,特訂本辦法

Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ và giúp công nhân viên của công ty thuận tiện trong quá trình mua bán, hiện nay tại hai khu nhà xưởng của công ty chúng tôi cần mời thầu, quy định này được đưa ra nhằm giúp quá trình mời thầu diễn ra thuận lợi trên nguyên tắc”công bằng,công chính,công khai”

二、適用對象

Đối tượng
mời thầu

符合本辦法資格之合格供應商

Bao gồm tất cả nhà thầu đạt tiêu chuẩn trong quy định này

三、適用時間

Thời gian
mời thầu

現有供應商合約到期前2個月開始辦理招商作業

Bắt đầu tiến hành mời thầu trước khi hợp đồng với nhà thầu hiện thời hết hạn 2 tháng

四、經營類型

Hình thức kinh doanh

由供應商規劃於企劃書內,但必須包含生活超市及手機儲值等服務

Nhà thầu tự đưa ra bản kế hoạch kinh doanh, nhưng bắt buộc bao gồm khu bán hàng và khu bán điện thoại

五、營業場所

Vị trí kinh doanh

黃田廠C01棟一樓、桂武廠B08棟一樓,各佔地約488.8平方米,共977.6平方米
(已扣除人行走廊區)

Xưởng ĐV tầng 1 tòa nhà C01, xưởng Quế Võ tầng 1 nhà B08,diện tích mỗi bên 488.8m³,tổng cộng 977.6m³(không tính khu vực hành lang bên ngoài)

六、評選流程

Lưu trình tuyển chọn nhà thầu

1.由工會及總務部門成立招商委員會,並規範相關作業規定

Công đoàn vàbộ phận tổng vụ kết hợp thành hội giám sát đứng lên mời thầu và đưa ra quy định mời thầu

2.委員會透由各種管道招商,並實施廠商資格初審

Hội giám sát đưa ra các phương án mời thầu,đồng thời cũng là đơn vị tiến hành kiểm trabước 1

3.由環安部門複審,並就倉儲管理、廢水廢油處理(如有)等專業項目提供相關意見

Bộ phân an toàn môi trường sẽ tiến hành kiểm tra bước 2,đồng thời

đưa ra những quy định về quản lý kho,quản lý nước thải,dầu thải ,v.v…(nếu có)

4.相關評選結果送交工會、總務及各級主管共同投票決議

Kết quả sau khi tiến hành kiểm tra sẽ đưa sang công đoàn,tổngvụ và các cấp chủ quản đồng thời bỏ phiếu biểu quyết

 
 

實施招商(委員會)

Bắt đầu mờithầu (Hội giám sát) 

準備規劃書(商家)

Chuẩn bị bản kế hoạch (Nhà thầu)


招商初審 (委員會)

Kiểm tra bước 1 (Hội giám sát)


招商複審 (環安)

Kiểm tra bước 2 (Bộ phận an toàn môi trường)

 

 

決定廠商 (工會總務及各級主管)

Quyết định mời thầu (công đoàn,tổng vụ, các cấp chủ quản ) 

 

 
 

七、費用租金

Phí cho  thuê

1.水電費用由供應商自付

Nhà thầu phải tự chi trả chi phí điện nước

 
2.租金計算為每平方米1.5美金/每月,但須抵押2年保證金,租金所得做為員工福利金

Phí thuê đất:1,5 USD/m²/tháng,nhưng phải đặt trước 3 năm tiền đặt cọc,khoản tiền này sẽ được đưa vào qũy phúc lợi của công ty

 
3.供應商須自行負責裝潢,依裝修期間給與免租金優待,最多不超過30天

Nhà thầutự phụ trách sửa chữa lắp đặt theo nhu cầu ,trong thời gian này sẽ không phải chịu phí thuê đất, song không được vượt quá 30 ngày

 
4.須自己負責處理每日垃圾,不可丟棄我司垃圾場

Nhà thầu tự phụ trách việc xử lý rác thải hàng ngày, không được phép bỏ rác vào khu vực tập kết rác thải của công ty

八、招商原則及資格

Tư cách và nguyên tắc mời thầu

1.供應商可將相關營業項目外包其他廠商,唯各類租金不得高於我司收取租金標準,若發現私自收取超過標準,依合約規範處罰。外包廠商營業項目、營業方式及租金等規劃須一併納入規劃報告內。

Nhà thầu được phép cho nhà thầu khác thuê lại mặt bằng kinh doanh nhưng phí cho thuê lại không được phép cao hơn phí cho thuê tiêu chuẩn của công ty, nếu phát hiện nhà thầu vi phạm sẽ tiến hành phạt theo quy định trong hợp đồng. Hạng mục, hình thức kinh doanh của nhà thầu thuê lại cũng như chi phí cho thuê lại đều phải được báo cáo trong văn bản quy hoạch kinh doanh

 
2.供應商需具備完善規劃報告,提供我司審查,規劃報告至少含營業項目、經營方式、完善倉儲管理、垃圾回收及清運、週邊環境整潔、廢水廢油處理(如有)等規劃,招商規劃書格式由我司統一規定

Nhà thầu phải đưa ra báo cáo quy hoạch kinh doanh hoàn chỉnh sau đó thông qua công ty chúng tôi kiểm tra. Trong báo cáo phải đề ra được hạng mục, phương pháp kinh doanh, phương pháp quản lý kho, phương pháp xử lý rác thải, phương pháp vệ sinh môi trường xung quanh, phương pháp xử lý nước thải, dầu thải (nếu có)vv….Báo cáo quy hoạch kinh doanh của nhà thầu sẽ soạn theo mẫu do côngty chúng tôi quy định.

 
3.供應商(含再承攬商)需具備相關營業及管理經驗,並附證明文件

Yêu cầu nhà thầu (bao gồm nhà thầu lại) phải là đơn vị có kinh nghiệm kinh doanh, kinh nghiệm quản lý, đồng thời phải có giấy phép, chứng chỉ kinh doanh

 
4.供應商及外包供應商負責人不得為我司員工及其親戚關係,查獲違反規定依合約規範處理。

Không cho phép nhà thầu và nhà thầu lại là người thân của công nhân viên làm việc tại tập đoàn Hồng Hải, nếu phát hiện vi phạm sẽ phạt theo quy định trong hợp đồng.

九、入廠提報資料

Tài liệu cần cung cấp khi trúng thầu

決定廠商後,廠商須提供相關施工規劃,並通過環安、安全及工務等部門審核通過後,始可入廠裝修

Nhà thầu sau khi trúng thầu sẽ đưa ra kế hoạch thi công sửa chữa, lắp đặt sau đó phải được thông qua bộ phận ATMT, CVTW. Nếu không có vấn đề sẽ cho phép tiến hành thi công

 
 
十、
各級部門職責

Trách nhiệm của các bộ phận

 
部門

Bộ phận

職責

Trách nhiệm công việc

廠商

Nhà thầu

規劃、提供相關資料

Quy hoạch, đưa ra tài liệu cần thiết

工會

Công đoàn

共同決議駐廠廠商及日常營運管理

Bỏ phiếu biểu quyết mời thầu, quản lý công việc kinh doanh hàng ngày của nhà thầu

招商委員會

Hội viên giám sát mời thầu

發佈及尋找適合廠商,並就相關資料實施初審

Phát động mời thầu, đồng thời tập hợp tài liệu tiến hành kiểm tra bước 1

環安部門

Bộ phận ATMT

負責複審廠商資格,稽核入廠裝修等事項

Phụ trách kiểm tra bước 2, kết hợp kiểm tra kế hoạch sửa chữa lắp đặt khu bán hàng của nhà thầu

工務部門

Bộ phận công vụ

負責審查稽核入廠裝修等事項

Phụ trách thẩm tra, kết hợp kiểm tra kế hoạch thiết kế lắp đặt khu bán hàng của nhà thầu

安全部門

Bộ phận an toàn

負責審查稽核入廠裝修等事項

Phụ trách thẩm tra, kết hợp kiểm tra kế hoạch thiết kế lắp đặt khu bán hàng của nhà thầu

法務部門

Bộ phận pháp vụ

負責合約審查等事項

Phụ trách thẩm tra hợp đồng

總務部門

Bộ phận tổng vụ

共同決議駐廠廠商及日常營運管理

Bỏ phiếu biểu quyết mời thầu, quản lý công việc kinh doanh hàng ngày của nhà thầu.

 
 
 
十一、
合約時間

Thời hạn hợp đồng

依工會決議而定,以三年為原則
 
 

Dựa theo quyết định của công đoàn, trên nguyên tắc 3 năm

十二、
注意事項

Hạng mục cần chú ý

1.生活超市須提供同種類多樣式商品供員工選購,每樣商品價格不得超過市面販賣平均價格,並依經營狀況增加員工優惠活動,至少每半年一次

Khu vực siêu thị cần cung cấp các mặt hàng phong phú đa dạng nhiều chủng loại, giá bán của mỗi mặt hàng không được phép cao hơn mức giá trung bình trên thị trường, đồng thời dựa vào tình hình kinh doanh nhà thầu sẽ phát động thêm các chương trình khuyến mãi, ít nhất 6 tháng 1 lần 

 
2.駐廠供應商不可以拒絕工會、總務、客戶及各類稽核,缺失及改善標準須依我司及客戶要求,全力配合整改

Nhà thầu không được phép từ chối khi công đoàn, tổng vụ, khách hàng vv…tiến hành phối hợp kiểm tra, khuyết điểm và phương pháp cải thiện cần theo tiêu chuẩn cải thiện của công ty và của khách hàng, toàn tâm toàn lực phối hợp cải thiện

 
3.駐廠供應商須重視我司員工反映之意見,並做為改善依據

Nhà thầu cần coi trọng ý kiến đóng góp của công nhân viên công ty, đồng thời phải tiếp thu và cải thiện

 
4.供應商所提供之食物及商品,必須新鮮、完整,不得販售已過期或即將過期之物品

Yêu cầu tất cả các mặt hàng nhà thầu cung cấp bao gồm cả thực phẩm, thương phẩm cần phải tươi sống, hoàn chỉnh, không được phép bán những sản phẩm đã hết hạn hoặc sắp hết hạn.

 
5.現有供應商擁有優先續約權,如新供應商與原供應商評分相同,以原供應商優先續約

Nhà thầu hiện nay có quyền ưu tiên được ký tiếp hợp đồng, nếu nhà thầu mới và nhà thầu hiện nay có điểm số tương đương thì nhà thầu hiện nay sẽ được được ưu tiên ký tiếp hợp đồng.

 
6.相關處罰事項及終止合約方式另依合約規範

Hình thức phạt tiền và hình thức kết thúc hợp đồng sẽ được viết rõ trong quy phạm của hợp đồng.

 
 
Submit Thread to Facebook Submit Thread to Twitter Submit Thread to Google
icon Các tin tức khác
icon Thông báo mời thầu khu vực nhà ăn của tập đoàn KHKT Hồng Hải tại Việt Nam