Tin tức

19.10.2020
DU HỌC TRUNG QUỐC VỚI HỌC BỔNG TOÀN PHẦN
Nhằm đào tạo ra nguồn cán bộ công nhân viên có tay nghề, có chuyên môn, Tập đoàn KHKT Hồng Hải tổ chức chương trình du học Trung Quốc với học bổng toàn phần. Sau đào ...