THÂN THIỆN MÔI TRƯỜNG

1.    Hoạt động tuyên truyền
-    Công ty đã thực hiện treo băng rôn, áp phích có nội dung tuyên truyền liên quan đến “Tháng hành động vì môi trường” và “Ngày môi trường Thế giới 5/06/2018” tại khu vực siêu thị, kí túc xá, nhà ăn, cổng A1, A2, A3.

 
1

-    Phát thanh tuyên truyền với chủ đề “Giảm thiểu ô nhiễm môi trường” tại khu vực nhà ăn, trong các xưởng sản xuất của công ty.
 
2

-    Tuyên truyền về việc phân loại rác thải trên hệ thống tuyên truyền bằng máy tính bảng của công ty. 
 
3

-    Ngày 28/06/2018, công ty đã tổ chức buổi “Đào tạo phổ biến kiến thức về quản lí chất thải” cho cán bộ công nhân viên trong công ty nhằm đảm bảo công nhân viên của công ty nắm rõ lưu trình phân loại, thu gom, quản lí và xử lý các loại rác thải, tuân thủ theo quy định của công ty và pháp luật. Số lượng nhân viên tham gia: 47 nhân viên tham gia đào tạo, sau buổi đào tạo tất cả các nhân viên đều nắm rõ kiến thức đào tạo và làm bài kiểm tra đạt yêu cầu, các nhân viên đã được cấp “Thẻ chứng nhận đào tạo phân loại rác”
 
4

2.    Kiến thức về phân loại rác thải 
-    Ngày 28/06/2018, công ty đã tiến hành tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu kiến thức về phân loại rác thải” với mục đích nhắc lại những kiến thức của buổi đào tạo cũng như nâng cao tinh thần giao lưu, học hỏi và trao đổi kinh nghiệm trong công tác quản lý chất thải và tặng quà khích lệ cho các thành viên tham gia cuộc thi. 

 
5

3.    Phong trào hoạt động “Xanh hóa” và làm vệ sinh môi trường 
-    Công ty đã tiến hành cắt cỏ, tỉa cây trên tổng diện tích là 1.500 m² xung quanh khu vực xưởng sản xuất B01, B04, B05, khu vực cổng A2 và xung quanh tòa nhà B09, B12, B13, B15
  
6

-    Nhằm tiết kiệm tài nguyên và bảo vệ môi trường đồng thời thực hiện công tác “xanh hóa” công ty đã tận dụng 30 pallet gỗ để thiết kế giá để hoa cho khu vực từ cổng A1 đến xung quanh các xưởng sản xuất với số lượng là 29 giá để hoa, trồng thêm mới 220 chậu hoa nhỏ đặt để trên giá, và thêm mới nhiều chậu cây cảnh cho khu vực văn phòng, nhà xưởng. 
7
       
-    Quy hoạch lại đường ống dẫn nước tưới cây khu vực KTX, rút ngắn khoảng cách từ vị trí cấp nước tới khu vực tưới cây (khoảng cách ban đầu là 50m xuống còn 2m), thuận tiện cho việc chăm sóc cây xanh và giảm bớt nhân lực. 
-    Tiến hành dọn dẹp vệ sinh xung quanh khu vực văn phòng và nhà xưởng của công ty
8
        
 

Các bài viết khác

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Từ khi mới bắt đầu hoạt động vào năm 2007, công ty đã đầu tư xây dựng Trạm xử lý nước thải cho hai khu nhà xưởng Quế Võ (B15) và Đồng Vàng (E05) với công suất 2.300 ...