Sơ lược về Tập đoàn trên thế giới

Sơ lược về Tập đoàn trên thế giới
Hiện nay, Tập Đoàn có hơn 100 Công ty và chi nhánh tại các nước như: Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Malaysia, Việt Nam, Singgapo, Autralia, Anh, Pháp, Hungary, Ireland, Canada, United States, Mexico, Brazil… . với số lượng công nhân viên của toàn Tập đoàn trên thế giới là 1,5 triệu người.

Sơ lược về Tập đoàn trên thế giới

fortune_g500_cover06

Theo bình chọn của Tạp chí “FORTUNE”  Mỹ năm 2008, Tập đoàn đứng thứ 132 trong Top 500 doanh nghiệp mạnh nhất thế giới. Đến năm 2013 tập đoàn đứng vị trí thứ 30 và doanh thu đạt 130 tỷ USD.