Hoạt động văn thể mỹ

CUỘC THI VIẾT"FOXCONN - GIA ĐÌNH THỨ 2 CỦA TÔI"
Cuộc thi "Foxconn - gia đình thứ 2 của tôi" đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của toàn thể cán bộ công nhân viên của Tập đoàn. Thông qua sự đánh giá công bằng, công ...
HOẠT ĐỘNG VĂN THỂ MỸ 2013
Để làm phong phú đời sống văn hoá nhân viên, thúc đẩy giao lưu giữa các đơn vị, phát triển tinh thần đồng đội, nâng cao ý thức làm việc và rèn luyện sức khỏe bản ...