Giới thiệu về Tập đoàn Khoa Học Kỹ Thuật Hồng Hải

1.Sơ lược về Tập đoàn tại Việt Nam

Tên gọi của Tập Đoàn:

- Tên ở Đài Loan:                    
Tập đoàn KHKT Hồng Hải
- Tên ở Trung Quốc:               Tập đoàn KHKT Foxconn
- Thương hiệu Tiếng Anh:     HON HAI TECHNOLOGY GROUP
                                                    FOXCONN TECHNOLOGY GROUP
- Chủ tịch Tập Đoàn:               Quách Đài Minh (TERRY GOU) 
- Ngày thành lập Tập Đoàn :  20/02/1974
Sơ lược về Tập đoàn tại Việt Nam

Tập đoàn Khoa Học Kỹ Thuật Hồng Hải thành lập năm 1974 tại Đài Loan với quy mô lớn nhất thế giới trong lĩnh vực điện tử, công nghệ thông tin và máy tính. Tháng 3 năm 2007, Tập Đoàn bắt đầu xây dựng nhà xưởng tại Bắc Ninh, Bắc Giang, và một số tỉnh của Viêt Nam. Sản phẩm đa dạng trên nhiều lĩnh vực liên quan đến máy tính, công nghệ thông tin, hàng điện tử tiêu dùng, linh kiện ô tô, thiết bị bán dẫn và công nghệ bảo vệ môi trường .v.v…

2.Sơ lược về Tập đoàn trên thế giới

Hiện nay, Tập Đoàn có hơn 100 Công ty và chi nhánh tại các nước như: Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Malaysia, Việt Nam, Singgapo, Autralia, Anh, Pháp, Hungary, Ireland, Canada, United States, Mexico, Brazil… . với số lượng công nhân viên của toàn Tập đoàn trên thế giới là 1,5 triệu người.

Sơ lược về Tập đoàn trên thế giới

fortune_g500_cover06

Theo bình chọn của Tạp chí “FORTUNE”  Mỹ năm 2008, Tập đoàn đứng thứ 132 trong Top 500 doanh nghiệp mạnh nhất thế giới. Đến năm 2013 tập đoàn đứng vị trí thứ 30 và doanh thu đạt 130 tỷ USD.