Social activities

  • CHƯƠNG TRÌNH TỪ THIỆN VUI TẾT THIẾU NHI 2015
  • CHƯƠNG TRÌNH TỪ THIỆN "VUI TẾT THIẾU NHI 2015" Nằm trong chuỗi những hoạt động thường niên của công ty, hòa chung không khí của ngày Tết thiếu nhi đang đến gần, sáng ngày 31/5 đoàn từ thiện của Foxconn do lãnh đạo Tập đoàn và đoàn từ thiện đã tổ chức thăm hỏi, động viên và giúp đỡ các trẻ em khuyết tật, có hoàn cảnh gia đình khó khăn
  • Foxconn - Làm từ thiện như một sứ mệnh cao cả
  • Foxconn - Làm từ thiện như một sứ mệnh cao cả Tập đoàn KHKT Hồng Hải dựa trên tôn chỉ kinh doanh “ nhân ái, niềm tin, quyết tâm” tiếp tục thúc đẩy các hoạt động “ giúp đỡ người già, giúp đỡ người nghèo, giúp đỡ người tàn tật, hỗ trợ giáo dục”, tham gia những hoạt động thực tế để nâng cao trách nhiệm xã hội
  • Foxconn Việt Nam Chia sẻ giọt máu – Kết nối yêu thương
  • Foxconn Việt Nam "Chia sẻ giọt máu – Kết nối yêu thương" Với thông điệp “Chia sẻ giọt máu - Kết nối yêu thưong”,sau 2 ngày hiến máu đã có hơn 450 cán bộ, nhân viên tham gia hiến máu,thu được hơn 450 đơn vị máu. bên cạnh việc tham gia hiến máu công ty còn được tư vấn và trang bị kiến thức về máu.....