Cooperation with schools

  • Chương trình cấp học bổng Thạc Sỹ toàn phần
  • Chương trình cấp học bổng Thạc Sỹ toàn phần Tập đoàn Khoa học Kỹ thuật Hồng Hải đồng ý tài trợ cho 8 suất học bổng toàn phần học thạc sỹ tại Đài Loan (do Trường Đại học Quốc lập Khoa học Ứng dụng Cao Hùng đào tạo) khai giảng vào mùa xuân 2015 khóa học 2015 - 2017