Liên hệ với Tập đoàn Khoa Học Kỹ Thuật Hồng Hải

1. Nhà máy Quế Võ – Bắc Ninh
Tên : Công ty TNHH Funing Precision Component
Địa chỉ: Lô C3, Khu công nghiệp Quế Võ, Xã Vân Dương, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
Tel : 02413.856.888

2. Nhà máy Đồng Vàng – Bắc Giang
Tên: Công ty TNHH Fuhong Precision Component (Bắc Giang)
Địa chỉ: Khu công nghiệp Đình Trám, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang
Tel: 02403.662.888
You contact us by filling out the form below and send it to us. Your information will be reviewed and answered as soon as possible.
Notes: Fields marked with an asterisk (*) are required to enter the box full information
Full name *
Address *
Phone *
E-mail *
Contact Title *
Enquiry